Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

Tongue Twisters!
Ας γελάσουμε και λίγο στην τάξη μας!!!!
Μερικοί από τους πιο διάσημους γλωσσοδέτες της αγγλικής γλώσσας είναι:

The seething sea ceaseth and thus the seething sea sufficeth us.


She sells sea-shells on the sea-shore.
The shells she sells are sea-shells, I'm sure.
For if she sells sea-shells on the sea-shore
Then I'm sure she sells sea-shore shells.

Peter Piper picked a peck of pickled peppers.
A peck of pickled peppers Peter Piper picked.
If Peter Piper picked a peck of pickled peppers,
Where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked?

Betty Botter bought a bit of butter.
The butter Betty Botter bought was a bit bitter
And made her batter bitter.
But a bit of better butter makes better batter.
So Betty Botter bought a bit of better butter
Making Betty Botter's bitter batter better

Which witch wished which wicked wish? 

Shep Schwab shopped at Scott’s Schnapps shop,
One shot of Scott’s Schnapps stopped Schwab’s watch.

Mr. See owned a saw.
And Mr. Soar owned a seesaw.
Now, See's saw sawed Soar's seesaw
Before Soar saw See,
Which made Soar sore.
Had Soar seen See's saw
Before See sawed Soar's seesaw,
See's saw would not have sawed
Soar's seesaw.
So See's saw sawed Soar's seesaw.
But it was sad to see Soar so sore
just because See's saw sawed
Soar's seesaw.

I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish the wish the witch wishes, I won't wish the wish you wish to wish.