Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012

Μαθαίνοντας μια ξένη γλώσσα...

Οποιοσδήποτε έχει προσπαθήσει να μάθει μια δεύτερη ξένη γλώσσα στο σχολείο ή όταν επισκέπτεται μια ξένη χώρα,γνωρίζει ότι είναι κάτι πολύ διαφορετικό από το να μάθει τη μητρική του γλώσσα (mother tongue or native language).Ακόμη και πολύ επιδέξιοι μαθητές χρειάζονται καθοδήγηση,γνώσεις για τη γραμματική της γλώσσας αυτής,ίσως και κάποιο λεξικό.Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν πολύ εύκολα να μάθουν κάποιες γνώσεις,κι όμως τους είναι πολύ δύσκολο να μάθουν μία ξένη γλώσσα.
Ο Stephen Krashen κάνει λοιπόν μία πολύ σημαντική διάκριση εδώ όσον αφορά την κατάκτηση της μητρικής γλώσσας και στη μάθηση μιας ξένης γλώσσας.Η κατάκτηση της μητρικής γλώσσας είναι μια ασυνείδητη διαδικασία,γίνεται εύκολα και χωρίς ιδιαίτερη διδασκαλία(διαβάστε και το προηγούμενο άρθρο μου).Όμως,η μάθηση μιας ξένης γλώσσας σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να γνωρίζει τους κανόνες γραμματικής και σύνταξης και είναι μια συνειδητή διαδικασία.Με λίγα λόγια,είναι κάτι πολύ διαφορετικό το να μάθω να μιλάω τη μητρική μου γλώσσα και άλλο να μάθω μια δεύτερη γλώσσα.Δε σημαίνει πως ότι ισχύει στη μία περίπτωση ισχύει και στην άλλη.

Είναι πολύ πιο εύκολο να μάθει κάποιος μια δεύτερη γλώσσα όταν βρίσκεται σε μικρή ηλικία.Υπάρχουν παιδιά που από τη γέννησή τους ακούν 2 γλώσσες και μαθαίνουν να μιλάνε το ίδιο καλά και τις 2,είναι δίγλωσσα (bilinguals)Αν ένα παιδί,σε μικρή ηλικία βρεθεί σε περιβάλλον όπου ακούει αυτή τη δεύτερη γλώσσα συνέχεια,τόσο καλύτερα θα τη μάθει.Δεν σημαίνει όμως ότι το να κάνει ένα παιδί μαθήματα από πολύ μικρό σε μια γλώσσα,θα τη μάθει το ίδιο καλά.'Αλλο είναι το να είναι κάποιος δίγλωσσος και άλλο το να μαθαίνει μια δεύτερη ξένη γλώσσα.Επίσης,υπάρχει,όπως είπαμε η κρίσιμη ηλικία,μέχρι την εφηβεία περίπου,όπου είναι πιο εύκολο για έναν άνθρωπο να μαθαίνει μια γλώσσα.
Υπάρχουν όμως κι άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση μιας δεύτερης γλώσσας.Πολλοί άνθρωποι επιχειρούν να μάθουν μια δεύτερη γλώσσα κάνοντας μαθήματα στα οποία εκτίθενται σε επίσημη γλώσσα που δεν έχει και μεγάλη σχέση με την καθημερινή ζωή και συνήθως για λίγες ώρες.Στις περιπτώσεις λοιπόν αυτές δεν έχει το περιβάλλον που χρειάζεται για να μάθει πλήρως μια δεύτερη γλώσσα.Δεν εκτίθεται  για αρκετό χρόνο,δεν δέχεται την ανατροφοδότηση που χρειάζεται,τα ερεθίσματα και τις ευκαιρίες εξάσκησης.
Σαν συμπέρασμα λοιπόν θα λέγαμε ότι η ηλικία και το περιβάλλον είναι  βασικοί παράγοντες για την εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας.Δεν ισχύουν ακριβώς οι ίδιοι κανόνες με τη μάθηση της μητρικής γλώσσας.Οι άνθρωποι που είναι δίγλωσσοι είναι το ίδιο καλοί και στις δύο γλώσσες και σημαίνει ότι έχουν μεγαλώσει και με τις 2 αυτές γλώσσες.Οι άνθρωποι όμως που μαθαίνουν μια δεύτερη ξένη γλώσσα στη μετέπειτα ζωή τους,πάντα θα έχουν κάποια χαρακτηριστικά,όπως ιδιαιτερότητες στην προφορά και στη σύνταξη,που θα αποδεικνύουν ότι δεν είναι native speakers,δηλαδή "αυθεντικοί" ομιλητές,αν μπορούσα να το χαρακτηρίσω έτσι.

Πηγή:An Introduction to Language,Victoria Fromkin-Robert Rodman,Sixth Edition.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου