Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

26 διάσημα μέρη στο Λονδίνο...!


Η δραστηριότητα που προτείνω είναι για παιδιά intermediate level και πάνω.
Σίγουρα όλοι οι μαθητές πλέον έχουν κάποιες γνώσεις για την διάσημη αγγλική πρωτεύουσα, το Λονδίνο.Τα βιβλία, από τα junior ήδη,διαθέτουν όλα δραστηριότητες και κειμενάκια για να γνωρίσουν οι μαθητές την Αγγλία. Άρα,όταν μεγαλώσουν σίγουρα θα έχουν εξοικειωθεί.
Καλό είναι να έχετε συζητήσει στην τάξη για το Λονδίνο πριν δώσετε στους μαθητές την άσκηση.
Το σίγουρο πάντως είναι ότι θα τους αρέσει πολύ!


London may not be the best place in the world to live (apparently that’s Vienna), but it is one of the most interesting to visit. Even if you’ve never been and have no intention of going, you can’t escape its influence on world history, culture and language. English language materials our students are exposed to (and I don’t just mean course books, but newspapers and other media) will contain cultural references. It’s good for us to be aware of them so here are some of the most famous places in London. Can you match the numbers to the letters? (Don’t look at the answers yet!)
1.   Baker Street
2.   Big Ben
3.   Bloomsbury
4.  Brixton
5.  Camden Town
6.  Covent Garden
7.  Docklands
8.  Downing Street
9.  (the) East End
10.  Fleet Street
11.  Hampstead
12. Harley Street
13. Islington
14. Kew Gardens
15. Knightsbridge
16. Madam Taussaud’s
17. Notting Hill
18. Oxford Street
19. Piccadilly
20. Soho
21. Stamford Bridge
22. (the) South bank
23. St Pancras
24. Tower Bridge
25. Trafalgar Square
26. Westminster

A.  The area on the other side of the Thames to the Houses of Parliament noted for its cultural venues.
B. The home of Chelsea football club.
C. An area of London synonymous with artistically-inclined middle-class left-wingers.
D. Culturally diverse predominantly working class area of South London.
E. Traditionally the poorer, most ethnically mixed part of London – home to Cockneys.
F. A trendy area of north London famed for its market.
G. A fairly new mostly commercial development to the east of the city.
H. An ex-flower market – still home to the National Opera House and a good place to see street performers.
I. A central area of London famous for the statue of Eros and theatres.
J. The title of a film starring Hugh Grant and Julia Roberts. It also hosts a summer carnival.
K. The residence of the Prime Minister.
L. A train station from which you can travel direct to Paris and Brussels.
M. The place to go for expensive medical consultations.
N. A waxworks museum near Baker Street.
O. The official centre of London, famed for pigeons, Nelson’s column and the National Gallery.
P. An area near the British Museum associated with Virginia Woolf and her artistic circle.
Q. A rich central area – home to Harrods Department Store.
R. The one which can open to let through ships.
S. Street on which of the fictitious detective Sherlock Holmes resided.
T. Area south of Oxford Street traditionally associated with immorality.
U. This is actually named after one of its bells, although its clock face is more famous.
V. In the past, where all the national newspapers had their offices – the term is still used to mean the press.
W. Leafy suburb to the north – an area inhabited (not exclusively) by those involved in the Arts.
X. A popular botanical gardens west along the river.
Y. The most crowded shopping street in London.
Z. The location of the Houses of Parliament.


Answers:
1 s, 2 u, 3 p, 4 d, 5 f, 6 h, 7 g, 8 k, 9 e, 10 v, 11 w, 12 m, 13 c, 14 x, 15 q, 16 n, 17 j, 18 y, 19 I, 20 t, 21 b, 22 a, 23 l, 24 r, 25 o & 26 z


Πηγή: Express Publishing.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου